NGC 6914 nebel Komplex

NGC 6914 nebel Komplex

14.07.2023, 15.07.2023, 17.07.2023, 22.07.2023

Fotograf: Walter Schramböck

Rot: 60×120s (2h)
Blau: 80×120s (2h 40m)
Grün: 50×120s (1h 40m)
Luminanz: 163×60s (2h 43m)

9h 3m

Teleskop: Skywatcher 130/650PDS
Aufnahmekamera: ZWO ASI 533MM Pro
Montierung: ZWO AM5
Filter: Optolong LRGB 1.25″
Pál Gyulai GPU CC
ZWO EAF ; ZWO EFW ; ZWO ASIAIR Pro
Bildbearbeitung: PixInsight, Astro Pixel Processor, Luminar AI, Luminar Neo


Comments

Schreibe einen Kommentar