M33 Dreiecksgalaxie

M33 Dreiecksgalaxie

15.09.2020, 18.09.2020

Fotograf: Danny Ellrich

39×180s (1h 57m) ISO800
46×360s (4h 36m) ISO800
50×60s (50m) ISO800

7h 23m

Teleskop: Skywatcher 150/750P
Aufnahmekamera: Canon EOS 650Da
Montierung: iOptron CEM25P
Filter: Optolong L-eNhance EOS APS-C ; Optolong L-Pro 2″
Pál Gyulai GPU CC
ZWO EAF
Bildbearbeitung: PixInsight, GraXpert


Comments

Schreibe einen Kommentar