NGC 7380 Zauberer Nebel

NGC 7380 Zauberer Nebel

20.07.2020, 25.07.2020, 20.08.2020

Fotograf: Danny Ellrich

33×360s (3h 18m) ISO800
25×60s (25m) ISO800
35×300s (2h 55m) ISO1600
27×420s (3h 9m) ISO1600

9h 47m

Teleskop: Skywatcher 150/750P
Aufnahmekamera: Canon EOS 650Da
Montierung: iOptron CEM25P
Filter: Optolong L-eNhance EOS APS-C ; Optolong L-Pro 2″
Pál Gyulai GPU CC
ZWO EAF
Bildbearbeitung: PixInsight, GraXpert


Comments

Schreibe einen Kommentar