NGC 6888 – Mondsichelnebel

NGC 6888 - Mondsichelnebel

04.09.2022

Fotograf: Walter Schramböck

224×180s (11h 12m)

Teleskop: Skywatcher 130/650PDS
Aufnahmekamera: ZWO ASI 533MC Pro
Montierung: Skywatcher HEQ-5 Pro
Filter: Optolong L-Extreme
ZWO ASIAIR Pro
Bildbearbeitung: Astro Pixel Processor, PixInsight, Luminar AI


Comments

Schreibe einen Kommentar